Montáž zariadení

Okrem dodávky a predaja zariadení patrí medzi nosné činnosti Elkoklima s.r.o. i montáž a uvedenie do prevádzky celých klimatizačných, chladiarenských / mraziarenských a vzduchotechnických systémov. Inštalujeme zariadenia od jednoduchých po zložité technologické systémy. S touto činnosťou máme dlhoročné skúsenosti a sme schopný v praxi riešiť akýkoľvek i ten najzložitejší problém. Navyše pri dodávke zariadení spojenou s ich montážou získate od nás zaujímavý finančný bonus. Cena za montáž sa určuje individuálne pre každý projekt.