Chladenie a mrazenie

V obore chladenia a mrazenia vieme dodať a nainštalovať zariadenia od + 12 až 14°C pre sklady ovocia a vinotéky, +4 až 6°C pre potravinárske účely napr. mliečnych výrobkov, vajec a šalátov, až po mrazenie až -28°C veľkoplošných skladov a boxov. Navrhneme a dodáme dielo na kľúč – montáž boxu z izolačných panelov, montáž technológie, montáž elektroinštalácie, montáž merania a regulácie podľa Vašich požiadaviek. Na celý rozsah prác vieme dodať aj projekčnú dokumentáciu. Na dodané zariadenia dávame 24 mesačnú záruku. Ponúkame záručný a pozáručný servis ako aj prehliadky zariadení na kontrolu úniku chladiva podľa Nariadení ES č.842/2006 a zákona č.286/2009Z.z. a vyhl. 314/2009 Z.z. na ktoré máme potrebné certifikáty.

Na možnú spoluprácu sa teší ELKOKLIMA team